Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana

Šolska prehrana v šolskem letu 2023/24

1. Prijava na šolsko malico

V skladu z Zakonom o šolski prehrani se prijava na šolsko prehrano vloži na obrazcu Prijava dijaka na malicoPrijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto oziroma najkasneje zadnji dan pouka. Prijava se lahko odda tudi kadarkoli v šolskem letu. Upošteva se le prijava, ki je pravilno izpolnjena in podpisana s strani staršev.

Prijava se lahko med šolskim letom kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica. Postopek preklica je enak postopku prijave in ni mogoč za nazaj.

Prijava na malico se ureja pri vodji šolske prehrane: ge. Petri Agapito, pisarna 131 (tajništvo).

Po oddaji prijavnice za šolsko malice, je dijak AVTOMATSKO prijavljen na šolsko prehrano.

2. Ponudba menijev malice

Prvih teden šolskega leta 2022/23 bo na voljo le hladna malica. V nadaljevanju šolskega leta bodo dijaki lahko izbirali med naslednjimi meniji:

 • osnovni topli 1
 • osnovni topli 2
 • rastlinski
 • fast
 • solatni
 • osnovni hladni
 • trend
 • vegetarijanski
 • sladki
 • brez “S”

3. Izbira menija malice

Za evidenco šolske prehrane se uporablja e-Asistent

Izbira menija je mogoča vsak dan, vendar najkasneje do 8 delovnih dni vnaprej (sobote in nedelje niso štete). Dijak si malice torej ne more izbrati za prvih 8 delovnih dni, lahko pa izbere vse malice od 9. delovnega dneva dalje.

V podjetju ponudnika prehrane zagotavljajo, da bodo jedilniki objavljeni najkasneje 20. v mesecu, kar pomeni, da je najkrajši čas za izbiro menijev 5 dni, najdaljši pa 40 dni vnaprej. Dijakova obveznost je torej, da vsaj enkrat mesečno označi želene menije za en mesec vnaprej.

Če dijak menija ne izbere vnaprej, je avtomatsko prijavljen na prioritetni meni (osnovni topli 1). Prioritetni meni predstavlja meni, ki ga bo dijak prejel v primeru, da malice ne izbere. Dijak lahko spremeni prioritetni meni pri vodji šolske prehrane.

Dijaku, ki se naroči na dietni meni, vendar dieta ni bila odobrena (ni prinesel zdravniškega potrdila), bo avtomatsko dodeljen prioritetni meni.

4. Posebni tipi prehrane

Ponujamo možnost priprave individualne diete izključno za dijake z zdravniškim potrdilom, katerega je potrebno oddati pri vodji šolske prehrane.

5. Cena malice

Polna cena malice znaša 3,60 € z vključenim DDV. Navedena cena velja za dijake, ki niso  prejemniki subvencije. V primeru subvencionirane malice se cena spremeni glede na višino subvencije.

Višina subvencije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka družine na osebo, ugotovljenega v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji:

 • če je višina dohodka do 516,76 EUR, pripada dijaku subvencija malice v višini cene malice,
 • če je dohodek od 516,77 EUR do 652,12 EUR, pripada dijaku subvencija malice v višini 70 % cene malice,
 • če je dohodek od 652,13 EUR do 787,44 EUR, pripada dijaku subvencija malice v višini 40 % cene malice.

6. Odjava malice

Odjava malice za določen dan/določeno obdobje je mogoča preko portala eAsistent in sicer najkasneje do 9. ure zjutraj za naslednji delovni dan

Stalna odjava oz. odjava do konca šolskega leta se ureja pri vodji šolske prehrane.

7. Plačilo malice

V šolskem letu 2023/24 bo plačilo nesubvencioniranega dela malice po položnici. Položnico prejmejo prijavitelji dijaka na malico na dom.

8. Dolžnosti plačnika

Zakon o šolski prehrani določa obveznosti staršev oziroma dijakov, ki nastopijo z oddano prijavnico na malico:

 •  dolžnost, da se v primeru odsotnosti dijaka pravočasno odjavi malica (več v razdelku: ODJAVA MALICE). V primeru nepravočasne odjave, se malica zaračuna kljub morebitni opravičeni odsotnosti. Plača se polna cena malice, ne glede na višino subvencije.
 • dolžnost, da v 30 dneh šoli sporoči vsako spremembo podatkov, ki so jih navedli na prijavnici.

9. Neprevzeti obroki

Dijaki brez subvencije:
V kolikor obrok ni odjavljen do 9.00 ure za prvi in vsak naslednji dan, se obrok zaračuna v celoti kljub morebitni upravičeni odsotnosti.

Dijaki s subvencijo:
Skladno z Zakonom o šolski prehrani se v primeru upravičene odsotnosti, 1. dan odsotnosti subvencioniran del prizna, samoplačniški del pa je potrebno poravnati. Vsak naslednji (neodjavljen in neprevzet) obrok posameznik plača v celoti – ne glede na višino subvencije.

10. Dodatne informacije

Dijaki bodo z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom lahko uporabljali aplikacijo e-Asistent brezplačno.  Uporabniško ime in geslo prejmejo pri razredniku. 

PONUDNIK ŠOLSKE PREHRANE:

K-NORMA d.o.o.
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.solskibistro.si

Posodobljeno: 5. 9. 2023                                                                Petra Agapito, organizatorka šolske prehrane

(Skupno 2.292 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost