Skoči na glavno vsebino

Varstvo osebnih podatkov

SPLOŠNE INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE  NA SREDNJI TRGOVSKI IN ARANŽERSKI ŠOLI LJUBLJANA

Na podlagi določbe 13. člena Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) vam podajamo informacije o obdelavah osebnih podatkov kot sledi:

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana deluje na naslovu Poljanska cesta 28A, Ljubljana. Šola ima bogato tradicijo, na katero smo ponosni. Prizadevamo si, da bi tradicijo dobre šole nadaljevali in razvijali kvaliteto pouka in dobrih odnosov. V tem okviru kar največjo pozornost namenjamo varovanju osebnih podatkov naših dijakov, njihovih staršev, zaposlenih in partnerjev.

Za namene izobraževanja in izpopolnjevanja dijakov, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana obdeluje osebne podatke deležnikov v izobraževanju v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani deležnikov v izobraževanju.

II. NAŠA VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Na Srednji trgovski in aranžerski šoli Ljubljana se zavzemamo za visoke standarde informacijske varnosti, zasebnosti in preglednosti ter varovanja osebnih podatkov.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (POVOP) na Srednji trgovski in aranžerski šoli Ljubljana je Marko Rovan, univ. dipl. prav., ki je dostopen po telefonu na številki 01 300 11 38 in po elektronski pošti na naslovu marko.rovan@seslj.si oziroma na naslovu Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška cesta 2, Ljubljana.

Deležniki v izobraževanju, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega temelja:

b) Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana v določenih primerih zaprosi deležnike v izobraževanju za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za objavo fotografij udeleženca izobraževanja v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani in za obveščanje javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu, za sodelovanje udeleženca izobraževanja v anketah, pri snemanju različnih izobraževalnih in promocijskih oddaj ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, tudi po zaključku izobraževanja oz. vse do preklica.

c) Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana osebne podatke deležnikov v izobraževanju obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov udeležencev izobraževanja in njihovih staršev za namene izvajanja programa vzgoje in izobraževanja na podlagi njihove odločitve za vpis v našo šolo.

d) Spletna stran Srednje trgovske in aranžerske šole Ljubljana uporablja piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje. Uporaba je opisana na naslovu http://splet.arnes.si/izjava-o-zasebnosti/. Stran je dostopna prek preko povezave v obvestilu o piškotkih (ki se prikazuje, dokler uporabnik ne dovoli uporabe piškotkov).

Preko piškotkov Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana ne zbira osebnih podatkov.

V. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Zbranih osebnih podatkov zavod ne posreduje izven EU območja (t.i. tretjim državam). V primeru posredovanja na strežnike v tretje države vas bomo o tem informirali. Zavod v tem primeru upošteva dejstvo, da se osebni podatki lahko prenesejo v tretje države le, če Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (IP) te države priznava kot varne države oz. države katere izvajajo zadovoljivo politiko varovanja osebnih podatkov, o čemer se izda tudi posebna odločba IP.

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana, Poljanska cesta 28A, 1000 Ljubljana ali info@stas-ljubljana.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana, Poljanska cesta 28A, 1000 Ljubljana ali info@stas-ljubljana.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (https://www.ip-rs.si/), če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Posodobljeno: 6. 1. 2023

(Skupno 826 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost