Skoči na glavno vsebino

Podelitev spričeval bo potekala v ponedeljek, 25. maja 2020, po spodnjem razporedu. Ker moramo še vedno upoštevati smernice NIJZ, ste dijaki posameznega razreda razdeljeni v dve skupini.

razred ura skupina učilnica razrednik
3. Aa 11.50 1 (A-K) 27 Mojca Majerle
13.30 2 (L-V) 27
3. Ab 11.50 1 (A-Kor) 25 Suzana Obradović
13.30 2 (Kos-Ž) 25
3. Ac 11.50 1 (A-Ka) 28 Magda Horvath
13.30 2 (Ko-Ž) 28
2. Da 11.50 1 (A-K) 5 Jožica Bregar Leskovšek
13.30 2 (M-Z) 5
4. Ca 11.50 1 (B-L) 16 Irena Koželj Urbanec
13.30 2 (M-V) 16
4. Cb 11.50 1 (B-K) 001 Janja Mikuž
13.30 2 (M-Z) 001

Ker je prevzem spričevala/obvestila potrebno potrditi s podpisom, vas prosimo, da s seboj prinesete pisalo, saj medsebojna izposoja in uporaba ni dovoljena.

Dijaki, ki imate doma še šolske knjige in učbenike in jih ne potrebujete več, jih lahko vrnete v šolsko knjižnico pred podelitvijo spričeval. Po podelitvi vam bo tudi omogočen dostop do šolskih omaric, da jih boste lahko izpraznili.

 

Vstopanje v šolski objekt in v razred

Dijaki in zaposleni v šolski objekt vstopajo posamično, si razkužijo roke in nadenejo masko, pri tem ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. Po  hodnikih, v sanitarnih prostorih in drugih prostorih šole, hodimo z masko. V učilnicah nošenje mask ni obvezno. Maske in razkužila so na voljo v šoli.

Ob vstopu v šolo  dijaki in zaposleni oddajo izjavo varnostniku. Brez izpolnjene izjave vstop v šolo ne bo možen.

 

 

Splošni higienski ukrepi

Za zaščito dijakov, udeležencev izobraževanja odraslih in vseh zaposlenih pred okužbo s SARS-CoV- 2 je treba slediti splošnim higienskim navodilom:

  • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke.
  • Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.
  • Ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
  • Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.
  • Zbiranje v skupinah na celotnem območju šole in pred njo je prepovedano.
  • Potrebno je upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnati robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.
  • Dijaki prinesejo vse potrebne šolske pripomočke in potrebščine (pisalo, kalkulator, zvezke, …) s seboj, njihova medsebojna izposoja in izmenjava ni dovoljena.

 

Higienska priporočila za srednje šole in dijaške domove za čas Covid 19 s prilogami 7. 5. 2020

(Skupno 138 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost